Home / ข่าวสาร น่าสนใจ / “เล่าเรื่องเมืองร้อยเอ็ด 243 ปี” ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2561 ณ บึงพลาญชัย
VTR เล่าเรื่องเมืองร้อยเอ็ด 243 ปี

[สื่อประชาสัมพันธ์] จังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวิถีไทยของชาวร้อยเอ็ด ด้วยการแต่งกายชุดไทยย้อนยุค ชมนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ พร้อมนั่งเรือชมความงามเกาะบึงพลาญชัย กับงานฉลองสมโภช "เล่าเรื่องเมืองร้อยเอ็ด 243 ปี" ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2561 ณ บึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ชม การแสดงภาพถ่ายชุด "เล่าเรื่องเมืองร้อยเอ็ด" ชมภาพหาดูได้ยากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ร่วมชมพิธีรำสมโภช โดย ผู้เข้าร่วมรำกว่า 10,101 คน ชมการแสดง โดย ท๊อด ทองดี, เกง ธชย และ เพียว TheVoice พร้อมฟังบรรยายพิเศษถ่ายทอดเรื่องราว โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เมื่อ วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2018

“เล่าเรื่องเมืองร้อยเอ็ด 243 ปี” ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2561 ณ บึงพลาญชัย

จังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวิถีไทยของชาวร้อยเอ็ด ด้วยการแต่งกายชุดไทยย้อนยุค ชมนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ พร้อมนั่งเรือชมความงามเกาะบึงพลาญชัย กับงานฉลองสมโภช “เล่าเรื่องเมืองร้อยเอ็ด 243 ปี” ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2561 ณ บึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ชม การแสดงภาพถ่ายชุด “เล่าเรื่องเมืองร้อยเอ็ด” ชมภาพหาดูได้ยากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ร่วมชมพิธีรำสมโภช โดย ผู้เข้าร่วมรำกว่า 10,101 คน ชมการแสดง โดย ท๊อด ทองดี, เกง ธชย และ เพียว TheVoice พร้อมฟังบรรยายพิเศษถ่ายทอดเรื่องราว โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ 243 ปี ร้อยเอ็ด

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ 243 ปี ร้อยเอ็ด

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง