Home / ข่าวสาร น่าสนใจ / ทุกหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือ ชาวบ้าน ในจังหวัด ร้อยเอ็ด

โพสต์โดย นริศรา สมสาร์ เมื่อ วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2018

ทุกหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือ ชาวบ้าน ในจังหวัด ร้อยเอ็ด

น้ำมาเร็ว และแรงจากเมื่อวาน กินพื้นที่ มาถึงบ้านท่าเยี่ยม ท่าทางเกวียน
ท่างาม ท่าโพธิ์ กกทัน กกกอก นาดี หนองแห้ว เกือบจะเต็มพื้นที่ตำบลวังหลวง อีกเช่นเคย